10 kết quả

Thạc sĩ. Bác sĩ Lê Thiện Thành

Giám đốc Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Chuyên khoa ung thư và chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. BSNT Trần Anh Tuấn

Bác sĩ Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phó Giám đốc Trung tâm điện quang Bệnh viện Bạch Mai

Thạc sĩ. Bác sĩ Trịnh Hồng Nam

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Thạc sĩ. Bác sĩ Bùi Thị Lợi

Bác sĩ chuyên khoa Nội - Tiêu hóa Gan Mật, Thận tiết niệu, Thần kinh - Cơ xương khớp

Bác sĩ chuyên khoa Nội - Tiêu hóa Gan Mật, Thận tiết niệu, Thần kinh - Cơ xương khớp

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Thạc sĩ. Bác sĩ Trương Thị Phương Lan

Bác sĩ chuyên khoa nội (Tim mạch, nội tiết đái tháo đường, thận - tiết niệu, hô hấp, cơ xương khớp)

Chuyên khoa nội (Tim mạch, nội tiết đái tháo đường, thận - tiết niệu, hô hấp, cơ xương khớp)

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Thạc sĩ. Bác sĩ Bùi Việt Lâm

Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Thạc sĩ. Bác sĩ CKII. Ngô Duy Đông

Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Bác sĩ Nghiêm Thị Ngọc Liên

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và Sản phụ khoa

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh và Sản phụ khoa

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Bác sĩ Đỗ Quang Trung

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic