Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng

Trình độ
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Chuyên môn
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Nội soi tiêu hóa

Đơn vị công tác
Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Quá trình học tập

  • Tốt nghiệp BSĐK ĐHY Thái Bình 2017
  • Tốt nghiệp BS chuyên khoa định hướng CĐHA và nội soi tiêu hóa 2018 tại ĐHY Hà Nội
  • Chứng chỉ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
  • Chứng chỉ nội soi tiêu hóa 

Quá trình công tác trong ngành Y

  • Quá trình công tác 2017 đến 2020 là Bác sĩ Siêu âm, Nội soi tiêu hóa tại khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Tỉnh Hà Nam
  • Từ 2020 đến nay là Bác sĩ tại phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic Bảo An Clinic

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Siêu âm tuyến giáp, tuyến vú; siêu âm tổng quát; siêu âm cơ xương khớp, siêu âm mạch máu; siêu âm dị tật thai; đọc phim x quang; nội soi tiêu hóa trên