Thạc sĩ. Bác sĩ Bùi Việt Lâm

Trình độ
Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Chuyên môn
Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa - Gây mê hồi sức

Đơn vị công tác
Phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic

Quá trình học tập

  • Bác sĩ Chuyên khoa Nội soi tiêu hóa – Gây mê hồi sức 
  • Tốt nghiệp BSĐK đại học y Thái Nguyên năm 2003
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức ĐHY Hà Nội 2012

Quá trình công tác trong ngành Y

  • Chứng chỉ nội soi tiêu hóa tại Nhật Bản 2017
  • Hiện đang công tác tại trung tâm tiêu hóa gan mật BV Bạch Mai 
  • Là Bs hợp tác nội soi tiêu hóa tại phòng khám Đa khoa Bảo An Clinic Bảo An từ năm 2016 đến nay

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Nội soi chẩn đoán sớm ung thư tiêu hóa , gây mê hồi sức